Máy đùn viên cám cá MĐ – 02

Tính năng: Máy đùn các nguyên liệu thành viên cám cung cấp cho vật nuôi.

Năng suất: 100 – 200 kg/giờ

Tốc độ: 1450 vòng/phút

Động cơ: 4-7,5kW

Điện năng: 380V (3 pha)

Trọng lượng: 4kW – 79 kg; 7,5kW – 119kg

Sản xuất: Bình Minh

Mã sản phẩm: