Tag Archives: chăn nuôi ếch thịt

Quá Trình Nuôi Ếch Thịt

ech-thit

I.Các mô hình nuôi ếch 1. Nuôi ếch trong bể xi măng                                                               – Mật độ nuôi: 80 con -> 100 con/m2 – Hồ xây […]