Tag Archives: kỹ thuạt chăn nuôi dê

Cách Làm Chuồng Nuôi Dê Đúng Kỹ Thuật

ky-thuat-nuoi-de-thit-3

Trước đây, người dân chăn nuôi dê chủ yếu nuôi theo kiểu chăn dắt hoặc cột buộc ở khu vực quanh nhà, đồi gò hoặc nuôi nhốt kết hợp với chăn thả thì nay, bà con đã chú trọng hơn trong việc xây dựng mô hình chuồng trại để chăn nuôi dê. Phương thức nuôi […]